Προέλευση: Ολλανδία
Συσκευασία: Χ/Κιβ. (12×200 gr ή 16×500 gr ή 12×500 gr)