Προέλευση: Ολλανδία
Συσκευασία: 12×200 gr ή
16×500 gr ή 12×500 gr