Προέλευση: Ιταλία
Συσκευασία: Χ/Κιβ. 3×5 kg & 18×1 kg