Προέλευση: Ιταλία
Συσκευασία: ΒΙΒ 10 kg  & Χ/Κιβ. 3×4,05 kg