Προέλευση: Ιταλία
Συσκευασία: Χ/Κιβ. 10 L & 12 L (12X1L)