Μέγεθος: Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7
Προέλευση: Μαρόκο – Μαυριτανία
Συσκευασία: Χ/Κιβ. ~ 14 kg ή ~20 kg