Μέγεθος: 60/80
Προέλευση: Χιλή
Συσκευασία: Χ/Κιβ. Χύμα 11 kg ή 10×1 kg