Προέλευση: Πολωνία – Ολλανδία
Συσκευασία: Χ/Κιβ. 12x425gr & 6×2,55 kg