Προέλευση: Ισπανία – Γαλλία
Συσκευασία: Χ/Κιβ. 12x340gr & 6×2,60 kg