Μέγεθος: U/5, U/10, 10/20, 20/40
Προέλευση: Κίνα – Ινδία
Συσκευασία: Χ/Κιβ. 6×2 kg ή 12×1 kg