Μέγεθος: 200/300, 200/400
Προέλευση: Κίνα
Συσκευασία: Χ/Κιβ. 10×1 kg ή 10 kg