Προέλευση: Κίνα
Συσκευασία: Χ/Κιβ. 10×1 kg ή Χύμα 1×10 kg