Μέγεθος: Νο 1 (10-20), Νο 2 (21-30)
Προέλευση: Αργεντινή
Συσκευασία: Χ/Κιβ. 6×2 kg