Μέγεθος: T1, T2, TR1, TR2, TR3
Προέλευση: Κίνας (FAO 34)
Συσκευασία: Χ/Κιβ. ~20 kg