ΚΑΛΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ιστοσελίδας

Ισχύει από 25/5/2018

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της εταιρείας «ΚΑΛΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.» (εφεξής η «Ιστοσελίδα») που εδρεύει στην οδό Φιλίππου Δαμιανού 13, 136 71, Αχαρνές (εφ’ εξής : «η Εταιρεία»).

Πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Πολιτική»).

Εισαγωγή

Η Εταιρεία δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»). Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς ο οποίος διέπεται από τους όρους που ακολουθούν και από τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και της σχετικής κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΠΔ) είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»).

Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία, η οποία λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή.

Η παρούσα Πολιτική παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξει η Εταιρεία μας από εσάς και σας ενημερώνει για το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής, καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από την Εταιρεία (π.χ. πληροφορίες που ορίζουν συγκεκριμένο πρόσωπο όπως πλήρες ονοματεπώνυμο ή ηλεκτρονική διεύθυνση).

Τι πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς

Κατά την διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και λειτουργίας της Εταιρείας μας, συλλέγουμε κατά περίπτωση τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα, όταν τα παρέχετε σε εμάς:

 • Προσωπικά σας στοιχεία & Στοιχεία Επικοινωνίας ή στοιχεία υποδειχθέντων από εσάς προσώπων των οποίων έχετε λάβει την ρητή συναίνεση (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση επικοινωνίας, διεύθυνση παροχής υπηρεσιών, Email, δραστηριότητα/επάγγελμα, ΑΦΜ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας).
 • Ηλεκτρονικά δεδομένα ταυτοποίησης (όπου αυτό απαιτείται κατά την διάρκεια παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας προς εσάς).
 • Οικονομικά στοιχεία, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία πιστωτικών καρτών και  τρόπους πληρωμής.
 • Δεδομένα Υγείας
 • Δεδομένα επιπέδου εκπαίδευσης, ιστορικού εργασίας/στοιχεία εκπαίδευσης στην αγορά όταν μας υποβάλλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα (CV).
 • Όταν επισκέπτεστε την Iστοσελίδα της Εταιρείας, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσωπικής φύσης. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Cookies.

Πως συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς ενδεικτικά με τους ακόλουθους τρόπους:

Απευθείας από εσάς:

 • Μέσω Εντύπων.
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.
 • Μέσω τηλεομοιότυπου.
 • Μέσω παντός είδους Συμβάσεων Πώλησης/ Παροχής Υπηρεσιών /Προϊόντων/Εργασίας που υπογράφετε με την Εταιρεία μας.
 • Μέσω οικονομικών προσφορών στα πλαίσια εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους σας για την σύναψη συμβάσεων πώλησης και για την παροχή προσφορών/υπηρεσιών/προϊόντων υπό της Εταιρείας μας.
 • Μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων/συνεργατών μας (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές).
 • Μέσω ηλεκτρονικής αποστολής του βιογραφικού σας (CV) προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση μέσω διαδικτύου για θέση εργασίας στην ΚΑΛΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.
 • Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα.
 • Αν επιλέξετε να κάνετε εγγραφή στο newsletter της Εταιρείας.

Συλλέγουμε επίσης Προσωπικά Δεδομένα από άλλες πηγές, όπως:

 • Βάσεις πληροφοριών δημοσίων, δικαστικών και ιδιωτικών φορέων (ενδεικτικά ΓΕΜΗ, Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, Μητρώα Παραβάσεων Υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, Διαύγεια, Τειρεσίας, ICAP κα).

Με την υποβολή των Προσωπικών Δεδομένων σας στην Εταιρεία, συναινείτε στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές.

Χρήση – Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα με στόχο τη διαρκή σας ενημέρωση και τη μεταξύ μας επικοινωνία για θέματα που σας ενδιαφέρουν και σας αφορούν, όπως προσφορές, εκδηλώσεις, καταλόγους προϊόντων κ.α.

Δεν γνωστοποιούμε τα Προσωπικά  σας Δεδομένα σε τρίτα μέρη  που δεν είναι συνδεδεμένα μαζί μας, εκτός εάν αυτό απαιτείται για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή επαγγελματικά πρότυπα ή/και εφόσον έχουμε τη ρητή συγκατάθεση σας προς τούτο.

Επίσης, τα δεδομένα σας, στο βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, μπορεί να διαβιβασθούν στις συνδεδεμένες  εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο μας, σε τραπεζικά ιδρύματα,  ή σε συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, συνεργαζόμενες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, τυχόν συνεργαζόμενες εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, συνεργαζόμενες εταιρίες πληροφορικής, συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, οργάνωσης και παράδοσης εντύπων, σε μεταφορικές εταιρείες, σε ναυτιλιακές εταιρείες, σε ανεξάρτητα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου.

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία ενδέχεται να παρέχει σε προμηθευτές πρόσβαση σε στοιχεία πελατολογίου προκειμένου να εξακριβωθούν συγκεκριμένες ανάγκες όγκου και αξιολόγησης ποιότητας πωλήσεων.

Η Εταιρεία σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε αυτούς εφόσον και μόνο αυτοί ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας πρότυπα περί επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας και οφείλουν να ενεργούν μόνον κατ’ εντολή μας και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, και εφόσον δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Επιπροσθέτως, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, η Εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές πάσης φύσεως (ενδεικτικά δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, φορολογικές αρχές κλπ)  σε δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, όπως ενδεικτικά η «Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η Ανεξάρτητη Αρχή, «Συνήγορος του Καταναλωτή», αρμόδια Υπουργεία, Νομαρχίες, Υγειονομικές Περιφέρειες, Τελωνεία, Ε.Φ.Ε.Τ., Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε., αστυνομικά τμήματα, εισαγγελικές αρχές, ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρίες κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Σε περίπτωση αναδιοργάνωσής ή πώλησής μας σε άλλον οργανισμό, η Εταιρεία ενδέχεται επίσης να αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν  την πώληση, την εκχώρηση  είτε άλλη μεταβίβαση  της επιχείρησης.

Ακόμη, η Εταιρεία ενδέχεται εφόσον αυτό είναι αναγκαίο κατά την διενέργεια ελέγχων που αφορούν την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την ασφάλεια και/ή για έρευνα είτε απάντηση σε κάποιο παράπονο ή απειλή ασφαλείας να προβεί σε γνωστοποιήσεις Προσωπικών Δεδομένων.

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για τους οποίους η Εταιρεία είναι Εκτελών την Επεξεργασία

H Eταιρεία, στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των συναλλαγών, ενεργώντας ως Εκτελών την Επεξεργασία, ενδέχεται να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων «ΙCAP Database». Συγκεκριμένα, η εταιρεία ICAP Α.Ε, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 2, ΤΚ 176 76, ΑΦΜ: 996952940, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά (εφεξής «ICAP»), ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας σας ενημερώνει μέσω της ΚΑΛΛΑΣ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. ότι επεξεργάζεται και τηρεί αρχείο («ΙCAP Database») με  εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τη συναλλακτική συμπεριφορά σας και την πιστοληπτική  σας ικανότητα ως συναλλασσόμενων  (Κατηγορίες Δεδομένων).

Τα δεδομένα αυτά έχουν συλλεγεί ή πρόκειται να συλλεγούν από νόμιμες πηγές, όπως από δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, Γ.Ε.Μ.Η (Πηγές Συλλογής Δεδομένων).

Σκοπός Επεξεργασίας: Η διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας των συναλλασσόμενων από τους επιχειρηματίες, στα πλαίσια της νόμιμης επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, μέσω της πρόσβασής τους σε ορθές και επίκαιρες πληροφορίες που εξασφαλίζουν την εμπορική πίστη, την αξιοπιστία  και την ασφάλεια  των συναλλαγών.

Νομική Βάση Επεξεργασίας:  Η ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει η ίδια η ICAP, ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και οι αποδέκτες των δεδομένων (επιχειρηματίες). Το έννομο συμφέρον συνίσταται στην άσκηση του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας με βάση πληροφορίες που εξασφαλίζουν την εμπορική πίστη, την αξιοπιστία  και την ασφάλεια  των συναλλαγών.

Κατάρτιση Προφίλ: Τις πληροφορίες που συλλέγουμε, τις χρησιμοποιούμε προς το σκοπό παραγωγής βαθμολογιών και αξιολογήσεων, όπως ενδεικτικά η βαθμολογία αναφορικά με την συνέπεια πληρωμών και με το ύψος της μέγιστης παρεχόμενης πίστωσης. Μπορούμε επίσης να πραγματοποιήσουμε προσαρμοσμένα προφίλ για τους πελάτες μας. Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις για έναν οργανισμό – ούτε διατηρούμε μαύρες λίστες και δεν ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να αποφασίσουν αν θα συναλλάσσονται με έναν οργανισμό.

Αποδέκτης των ως άνω αναφερόμενων δεδομένων της ΙCAP Database, θα είναι η Εταιρεία με την οποία συναλλάσσεστε ή πρόκειται να συναλλαγείτε.

Χρόνος Τήρησης: Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με νομική βάση την άσκηση έννομου συμφέροντος, διεξάγεται για όσο χρονικό διάστημα θεωρείται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου καταστατικού σκοπού της ICAP και έως ότου λήξει η προθεσμία παραγραφής όλων των συναφών απαιτήσεων.

Τα Δικαιώματά σας: Μπορείτε να ασκήσετε, ανάλογα με την περίπτωση, τα δικαιώματά σας, που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679): α. Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα13-14) β. Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17), ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18) στ. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων – άρθρο 20) και ζ. Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21).

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας στην ΙCAP με την αποστολή σχετικής επιστολής στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ICAP στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 2, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, Αθήνα, ICAP Α.Ε., +302107200000 ή μέσω e -mail στο privacy@icap.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το Αίτημα Πρόσβασης Υποκειμένου Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας [Φόρμα SAR].

Ακόμη μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά πρόσβασης και αντίρρησης στην ΚΑΛΛΑΣ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. (Διεύθυνση: Φιλίππου Δαμιανού 13, 136 71, Αχαρνές Αττικής, Email: gdpr@kallas-pap.com, Τηλέφωνο: +302102401830 ), ως εντολοδόχου της ICAP. H Εταιρεία σε αυτήν τη περίπτωση θα απέχει από την πρόσβαση στην ΙCAP Database και  υποχρεούται να διαβιβάσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το αίτημά σας στην ICAP, προκειμένου να σας παρασχεθούν πληροφορίες για το αίτημά σας, εντός μηνός από την παραλαβή του. Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας θα σας ενημερώσουμε σχετικά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

Η ICAP με σκοπό την ικανοποίηση του δικαιώματος της ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό καθιστά διαθέσιμες στο κοινό τις απαραίτητες πληροφορίες και προχωρά σε σχετικές περιοδικές ενημερώσεις διά του τύπου και στην ιστοσελίδα της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΙCAP Database, το χρόνο τήρησης των δεδομένων, τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, καθώς και εκτενέστερες πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου της ΙCAP, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της.

 

Διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων σε Χώρες εκτός της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ.

Είναι πιθανόν να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς σε χώρες εκτός της χώρας στην οποία τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέχθηκαν αρχικά. Οι χώρες αυτές ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων με τη χώρα στην οποία αρχικά συνελέγησαν τα Προσωπικά Δεδομένα. Όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτές τις άλλες χώρες, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Νομική  Βάση και Σκοπός Χρήσης και Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Η Εταιρεία συλλέγει μόνον Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας στο πλαίσιο της εμπορικής της δραστηριότητας και εν γένει λειτουργία της.  Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.  Βάσει της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ), επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, εφόσον έχουμε την νόμιμη βάση να προβούμε σε αυτή την πράξη. Συνεπώς, όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, βασιζόμαστε σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις επεξεργασίας:

 • Για την εκτέλεση συμβάσεως: Όταν η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση και συμμόρφωση μας στις συμβατικές μας υποχρεώσεις.
 • Όταν έχουμε έννομο συμφέρον: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση   μίας  σύννομης δραστηριότητας  έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα σας. Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να αφορά η ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα της Εταιρείας μας για τα οποία μας ζητήθηκαν από εσάς πληροφορίες καθώς και για τα νέα προϊόντα μας.
 • Όταν υφίσταται νομική υποχρέωση: Υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς ή να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα  ή αρχή ή για να συμμορφωθούμε με άλλες ασφαλιστικές, λογιστικές ή φορολογικές διατάξεις.
 • Όταν έχουμε την συναίνεση σας: Ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητήσουμε ειδική άδεια να επεξεργαστούμε κάποια Προσωπικά σας Δεδομένα, και η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων θα γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν συμφωνήσετε προς αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με την ΚΑΛΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. στο gdpr@kallas-pap.com .

Η Εταιρεία συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα υποκείμενα μας προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα και έχουν παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών ή όταν η συλλογή αυτών των δεδομένων  απαιτείται από την εργατική νομοθεσία ή τους νόμους περί κοινωνικής ασφάλισης. Η έννοια των «ευαίσθητων» δεδομένων περιλαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν την φυλή ενός προσώπου,  την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, τις θρησκευτικές ή παρεμφερείς του πεποιθήσεις, την φυσική ή πνευματική του υγεία, την σεξουαλική του ζωή.

Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα εύλογα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν, όπου απαιτείται, τη χρήση τειχών προστασίας, εγκαταστάσεις ασφαλών εξυπηρετητών, κρυπτογράφηση, εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών δικαιωμάτων πρόσβασης, εφαρμογή πολιτικής ελέγχου πρόσβασης, προσεκτική επιλογή εκτελούντων την επεξεργασία και έλεγχος συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και άλλα εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την παροχή κατάλληλης προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, τα οποία επικαιροποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής τους.

Όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου και τα Προσωπικά Δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας.

Αποθήκευση – προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Ο χώρος φιλοξενίας (data center) όπου αποθηκεύονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα βρίσκονται σε χώρα στην οποία βρίσκεται το κέντρο δεδομένων της επιχείρησης/φορέα.

Χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται για το διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της ικανοποίησης νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων ενημέρωσης, και ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας, τόσο σε φυσικό αρχείο όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Διευκρινίζεται ότι θα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε  τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας. Επίσης, θα διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα καθ’ όλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματος σας. Όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις άμεσης εμπορικής προώθησης, διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή να ζητήσετε τη διαγραφή της ή μετά από μια περίοδο αδράνειας (χωρίς την πραγματοποίηση συναλλαγών με εμπορικά σήματα) που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές. Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ μας δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας θα τηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα Προσωπικά Δεδομένα καταστρέφονται από τα έγχαρτα αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας ή τα ανωνυμοποιούμε ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

Δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα. Για παράδειγμα, αν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα άλλων ατόμων ή εάν διατηρούνται για νομικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να αποκτήσετε τα δεδομένα αυτά.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και η Εταιρεία θα προβεί στην άμεση διόρθωση τους.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και η Εταιρεία θα προβεί στην άμεση διαγραφή τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και για πόσο διάστημα.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την παύση επεξεργασίας από την Εταιρεία των Προσωπικών σας Δεδομένων και η Εταιρεία θα προβεί στην άμεση παύση επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να παύσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από την Εταιρεία των Προσωπικών σας Δεδομένων και η Εταιρεία θα προβεί στον άμεσο περιορισμό της επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να περιορίσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε άλλο φορέα/οργανισμό και η Εταιρεία θα προβεί στην άμεση διαβίβαση των δεδομένων αυτών.  Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένων υποχρεώσεων της Εταιρείας, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία με αποτέλεσμα να υποστείτε υλική ή όχι ζημία, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε με την ομάδα απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@kallas-pap.com  ή με αποστολή σχετικής επιστολής, με την ένδειξη “GDPR”, προς ΚΑΛΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε., Φιλίππου Δαμιανού αρ. 13, Αχαρνές Αττικής, τ.κ. 13671, Υπόψη Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για τα παιδιά

H Eταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητο των παιδιών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες αυτής της Ιστοσελίδας δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 16 ετών. Δεν πρέπει να υποβάλλονται Προσωπικά Δεδομένα στην Εταιρεία είτε μέσω της Ιστοσελίδας είτε με άλλο τρόπο, από άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Αν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι ένα άτομο κάτω των 16 ετών έχει υποβάλλει Προσωπικά Δεδομένα στην Εταιρεία, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ασκούντος την γονική μέριμνα, θα διαγράψουμε αμέσως, μετά από σχετική ενημέρωση ή αίτημα, τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική διαγραφής της Εταιρείας μας.

Ενημέρωση CalOPPA Do-Not-Track

Η Εταιρεία δεν παρακολουθεί τους χρήστες της σε ιστότοπους τρίτων μερών και ως εκ τούτου δεν ανταποκρίνεται στα σήματα Do Not Track (DNT). Η Εταιρεία δεν επιτρέπει σε τρίτους να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα απευθείας από τους χρήστες μας στην Ιστοσελίδα μας όπως μέσω της χρήσης διαφημίσεων τρίτων μερών.

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της Πολιτικής, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.