Πολιτική Cookies

1 Εισαγωγή

 Η παρούσα Πολιτική («Πολιτική») εξηγεί πώς ο ιστoχώρος https://www.kallas-pap.com/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα») χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχει σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές που έχετε όσον αφορά τον έλεγχο του τι συμβαίνει όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Η Πολιτική χρησιμοποιεί τον όρο «Cookies» για να αναφέρεται στις τεχνολογίες οι οποίες περιλαμβάνουν Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες όπως pixels και gifs. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται αφορούν δεδομένα που θα μπορούσαν να επιτρέψουν τον εντοπισμό των χρηστών / επισκεπτών του διαδικτύου, συσχετίζοντας και επεξεργάζοντάς τα με άλλα δεδομένα που διατηρούνται από τρίτους (όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, ο χώρος και οι αριθμοί εγγραφής των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες που συνδέονται με τον δικτυακό τόπο). Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 679/2016 (“ΓΚΠΔ“) και τους σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την Πολιτική οποτεδήποτε. Να ελέγχετε στην κορυφή της παρούσας σελίδας για να δείτε από πότε ισχύει η παρούσα Πολιτική. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική καταστεί διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα.

Συναινώντας στην χρήση των Cookies μπορείτε να απολαύσετε πληρέστερα την περιήγηση στην Ιστοσελίδα. Ευελπιστούμε ότι η παρούσα Πολιτική σας βοηθά να κατανοήσετε και να αισθάνεστε πιο ασφαλείς, σχετικά με την χρήση από μέρους μας των cookies. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο gdpr@kallas-pap.com.

2 Εφαρμοστέο δίκαιο

Το αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής διέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/136/ΕΚ και εφαρμόζεται από την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται ειδικά από την ως άνω Οδηγία, συμπληρώνεται από τον ΓΚΠΔ.

3  Τι είναι ένα Cookie

Tα Cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (server) της Ιστοσελίδας  μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (browser). Τα Cookies είναι χρήσιμα επειδή επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη.

Η χρήση Cookies και παρόμοιων τεχνολογιών είναι εδώ και καιρό συνηθισμένη και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παροχή πολλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών δεν απαγορεύεται από τον νόμο, αλλά απαιτείται οι χρήστες να ενημερώνονται για τα Cookies και να τους δίνεται η επιλογή ως προς το ποιό από αυτά δέχονται.

4  Διαφορετικοί τύποι Cookies

4.1  Προσωρινά και Έμμονα (Persistent) Cookies

Τα Cookies μπορεί να λήξουν στο τέλος μιας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης (από την στιγμή που ένας χρήστης ανοίγει το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης μέχρι την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης) ή μπορούν να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα «Προσωρινά» Cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να συνδέουν τις ενέργειες ενός χρήστη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, όπως η μνημόνευση του τι έχει βάλει ο χρήστης στο καλάθι αγορών του κατά την διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας. Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ασφάλεια όταν ένας χρήστης έχει πρόσβαση σε τραπεζικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου ή για να διευκολύνει τη χρήση του webmail. Αυτά τα cookies περιόδου απαλείφονται  αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας.

Η χρήση των αποκαλούμενων προσωρινών Cookies περιορίζεται αυστηρά στον σκοπό της μετάδοσης δεδομένων (που αποτελείται από τυχαίους αριθμούς που δημιούργησε ο διακομιστής), προσδιορίζοντας τη συγκεκριμένη περίοδο σύνδεσης και είναι απαραίτητη για να επιτρέψει την ασφαλή και αποτελεσματική πλοήγηση στην Ιστοσελίδα. Τα εν λόγω προσωρινά Cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Ιστοσελίδα, αποφεύγουν οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την προστασία της ιδιωτικής ζωής σχετικά με την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα.

Τα «Έμμονα» Cookies  αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό των χρηστών μεταξύ των περιόδων σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης, και επιτρέπουν την παρατήρηση των προτιμήσεων ή των ενεργειών του χρήστη στην Ιστοσελίδα (ή σε ορισμένες περιπτώσεις σε διαφορετικούς ιστότοπους). Τα Έμμονα Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της μνημόνευσης προτιμήσεων και επιλογών χρηστών κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας. Παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Απαραίτητα: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για την λειτουργία της Ιστοσελίδας και δεν έχετε τη δυνατότητα να απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας

Προτιμήσεις:   Τα Cookies Προτιμήσεων μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας. Η απόρριψη των πληροφοριών στα Cookie Προτίμησης ενδέχεται να καταστήσει την εμπειρία στην Ιστοσελίδα λιγότερο λειτουργική

Analytics:Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές, ανώνυμες και στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη εκ μέρους μας.

Διαφημίσεις : Εμείς καθώς και οι πάροχοι μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε Στοχευμένα ή Διαφημιστικά Cookies, με σκοπό την προβολή διαφημίσεων που πιστεύουμε ότι σχετίζονται περισσότερο με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

4.2  Cookies πρώτου και τρίτου μέρους

Το εάν ένα Cookie είναι “πρώτου μέρους” ή “τρίτου μέρους” αφορά τον ιστότοπο ή τον τομέα που τοποθετεί το Cookie. Τα Cookies πρώτου μέρους είναι Cookies που ορίζονται από έναν ιστότοπο που επισκέφθηκε ο χρήστης – ο ιστότοπος που εμφανίζεται στο παράθυρο διεύθυνσης URL: π.χ. cookies που έχουν οριστεί από τον ιστοχώρο https://www.kallas-pap.com/. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη, ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα μας. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην Ιστοσελίδα μας και/ή στις διαφημίσεις τις οποίες έχετε επιλέξει. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτούς, ώστε να παρέχουν διαφημίσεις που πιστεύουν ότι μπορεί πιθανώς να άπτονται του ενδιαφέροντός σας, με βάση το περιεχόμενο που έχετε δει. Οι διαφημιστές τρίτων μερών μπορεί να χρησιμοποιήσουν επίσης τις πληροφορίες αυτές, για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies και για να απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε Cookies τρίτων μερών, παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου τρίτου μέρους.

5  Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

H εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.» στην οποία ανήκει η Ιστοσελίδα, όπως προσδιορίζεται στους Όρους Χρήσης, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων – και είναι υπεύθυνος για τα δικά του Cookies, δηλαδή τα Cookies “πρώτου μέρους”.

6  Συγκατάθεση σχετικά με τα Cookies

Ορισμένα Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Internet και δεν απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη, όπως αυτά που εξασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο μιας σελίδας φορτώνεται γρήγορα και αποτελεσματικά κατανέμοντας τον φόρτο εργασίας σε πολλούς υπολογιστές ή σε υπολογιστές που παρέχουν ασφάλεια.

Άλλα Cookies εξακολουθούν να είναι λογικά απαραίτητα ή σημαντικά, αλλά δεν είναι απολύτως απαραίτητα και συνεπώς απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη.

Η συγκατάθεση του χρήστη συλλέγεται μέσω διαφορετικών τεχνικών που εφαρμόζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Ένας μηχανισμός είναι το κλικ του συγκεκριμένου πλαισίου στo μήνυμα ενημέρωσης για την χρήση Cookies που εμφανίζεται με την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα.

Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ενδέχεται να είναι ένα άλλο μέσο άρνησης ή παροχής συναίνεσης σχετικά με τα Cookies, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη για να προειδοποιήσει για την παρουσία Cookies, επιτρέποντας στον χρήστη να αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί το Cookie ή όχι. Είναι επίσης δυνατή η αυτόματη απόρριψη όλων των Cookies ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή στο πρόγραμμα περιήγησης.

Κάθε πρόγραμμα περιήγησης παρέχει οδηγίες για αυτό το σκοπό.

7 Ανάκληση συγκατάθεσης

Επικοινωνώντας μαζί μας στο email gdpr@kallas-pap.com.

8 Cookies που χρησιμοποιούμε

Όταν χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο, χρησιμοποιούμε προσωρινά Cookies για να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες, να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη, καθώς και να αναπτύξουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τα δεδομένα που συλλέγονται για διάφορους λόγους.

Τα Cookies μας επιτρέπουν να σας διακρίνουμε από άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας και μας βοηθούν να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στην Ιστοσελίδα μας καθώς και να τον βελτιώνουμε συνεχώς.

Συγκεκριμένα, η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τους παρακάτω τύπους Cookies, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 Α. Απαραίτητα Cookies

Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως καθορίζονται μόνο ως απάντηση στις ενέργειες που πραγματοποιήσατε και οι οποίες αποτελούν αίτημα για υπηρεσίες, όπως ο καθορισμός προτιμήσεων απορρήτου, η σύνδεση ή η συμπλήρωση των εντύπων μας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να εμποδίζει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα Cookies, αλλά κάποια τμήματα της Ιστοσελίδας δεν θα λειτουργούν στη συνέχεια. Αυτά τα Cookies δεν αποθηκεύουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Tα Απαραίτητα Cookies που μπορεί να χρησιμοποιούμε στον Ιστοχώρο μας είναι τα εξής:

Cookie names Type of cookie First or Third party Can be blocked Session or Persistent Expiry Time Purpose
_gat_gtag_UA_142146775_1 Essentials Third party Persistent 29 Jun 2019 19:16:01
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _gat, _gid Functionality Third party Persistent
wc_cart_created Functionality Third party Session
woocommerce_*, wp_woocommerce_*, wc_cart_hash_*, wc_fragments_* Essentials Third party Persistent
wordpress_e26bdda9350686d5d48419819fbf1e5e Essentials Third party Session
wordpress_logged_in_e26bdda9350686d5d48419819fbf1e5e Essentials Third party Session
_icl_current_language Essentials Third party Persistent 06 May 2019 18:56:36

Δ. Cookies Απόδοσης (Αnalytics). Τα Cookies Απόδοσης τα οποία μερικές φορές αποκαλούνται Cookies Ανάλυσης (Αnalytics), συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν στη χρήση της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας από εσάς και μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του. Για παράδειγμα, τα Cookies Aπόδοσης μας δείχνουν ποιες είναι οι πιο συχνά επισκέψιμες σελίδες στην Ιστοσελίδα μας και μας επιτρέπει να βλέπουμε τα συνολικά μοντέλα χρήσης στην Ιστοσελίδα, και να καταγράφουμε οποιεσδήποτε δυσκολίες αντιμετωπίζετε με την Ιστοσελίδα.

Tα Cookies Απόδοσης που μπορεί να χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα μας είναι τα εξής:

Όνομα Cookie Περιγραφή Domain Προεπιλεγμένη Κατάσταση
_ga Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics να διαχωρίσει χρήστες, συλλέγοντας πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης, η προέλευση των επισκεπτών και οι σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στο Lawspot. Διάρκεια: 24 μήνες μετά τη λήξη της συνεδρίας Google Πάντα Ενεργό
_gid Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics να διαχωρίσει χρήστες, συλλέγοντας πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγηση, η προέλευση των επισκεπτών και οι σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στο Lawspot. Διάρκεια: 24 ώρες μετά τη λήξη της συνεδρίας Google Πάντα Ενεργό
_gat Χρησιμοποιείται από τη Google Analytics για να επιβραδύνει το ρυθμό αιτημάτων, περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε ιστοσελίδας υψηλής επισκεψιμότητας. Διάρκεια: 1 λεπτό Google Πάντα Ενεργό

9       Κυκλοφορία και αποθήκευση δεδομένων

Τα δεδομένα σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας δεν αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 12 μήνες, εκτός από την ανάγκη διερεύνησης τέλεσης εγκλημάτων κυβερνοχώρου που ενδέχεται να καταστρέψουν την Ιστοσελίδα. Καμία πληροφορία που προέρχεται από την υπηρεσία διαδικτύου δεν θα κοινοποιηθεί ούτε θα διανεμηθεί σε απροσδιόριστους αποδέκτες.

10     Ημερομηνία τελευταίας έκδοσης αυτής της Πολιτικής

Ημερομηνία τελευταίας έκδοσης της παρούσας Πολιτικής: 19/04/2019

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ COOKIES