ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου λειτουργεί από το 1987
στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και κάθε υποκατάστημα
της εταιρείας διαθέτει αντίστοιχο τμήμα ποιότητας

Η KALLAS INCORPORATION τηρεί αυστηρά τα σύγχρονα συστήματα διακίνησης FEFO (First expiry / First Out) και FIFO (First in / First out), με 24ωρη παρακολούθηση όλων των ψυκτικών εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο, ενώ μεγάλη έμφαση δίδεται στην ιχνηλασιμότητα.
Δειγματολογικοί έλεγχοι διενεργούνται σε καθημερινό επίπεδο σε όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα προϊόντα, διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητά τους. Από το 2001, η εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων HACCP. Είναι πιστοποιημένη με Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005 και Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένη για την εμπορία και διάθεση Βιολογικών προϊόντων και έχει άδεια διακίνησης για UTZ και RSPO προϊόντα.
Μία από τις κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Ποιότητας, στο οποίο η εταιρία δίνει μεγάλη έμφαση, αφορά την άμεση επικοινωνία και υποστήριξη του τμήματος με πελάτες για θέματα τεχνικά, ποιότητας και τεκμηρίωσης.

Στείλτε μήνυμα:

info@kallasinc.com

Καλέστε μας:

210 24 01 830-1-2

Γραφεία:

Φιλίππου Δαμιανού 13 Αχαρνές