Προέλευση: Γαλλία Συσκευασία: Χ/Κιβ. 10 kg (14 φύλλα x 714gr)