Η ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, συμμετείχε στην ΑΡΤΟΖΑ 2015. Μια συμμετοχή που χαρακτηρίστηκε από μεγάλη επιτυχία!