Προέλευση: Δανία – Ολλανδία
Συσκευασία: Χ/Κιβ. ~12 kg ή Block – kg