Προέλευση: Ισπανία
Συσκευασία: Χ/Κιβ. 20 kg & 12 kg (σε πλάκες)