Προέλευση: Βέλγιο
Συσκευασία: Χ/Κιβ. 12 kg (6×2 kg)