Προέλευση: Πολωνία – Βέλγιο
Συσκευασία: Χ/Σακoς 25 kg