Προέλευση: Ιταλία – Ισπανία – Βέλγιο
Συσκευασία: Χ/Κιβ. 25 kg