Προέλευση: Bέλγιο
Συσκευασία: Χ/Κιβ. 12 L (8×1,5 L) & 15 L (3×5 L)