Μέγεθος: 7/12, 12/20 
Προέλευση: Ισπανία
Συσκευασία: Παλετοκιβώτιο ~1mt