Προέλευση: Βέλγιο
Συσκευασία: Χ/Κιβ. 20 kg & 25 kg